Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bò điên 2

Tags: bò sữa, bạn gái, chăm sóc thú


Thật không may, những con bò sữa của bạn bị nhiễm một căn bệnh lạ, chúng trở nên điên loạn. Cơ hội duy nhất để cứu đàn bò là loại bỏ những con nhiễm bệnh. Bạn có 60 giây để tìm ra những con bò điên.

Sử dụng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất