Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bendabot

Tags: phiêu lưu, thu thập các, robot, thu thập, trở ngại, giải trí, hành động


TRÁNH CÁC ĐÒN BẪY NHÉ BẠN.
Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Phiêu lưu kỳ thú 11 (Benda bot) tại website chơi game vui hay nhất.
Giúp đỡ Benda Bot Thu ốc Vàng Trong Cuộc Phiêu Lưu Nguy Hiểm Của Mình Và Bạn Sẽ được Trao Thêm Một Cuộc Sống Cho Mỗi 10 Con ốc .
Bạn Là Robot Và Bạn Phải Nhảy Qua Các Nền Tảng Và Tránh Bẫy Và Những Trở Ngại Như Nhanh Như Bạn Hoàn Thành Cấp độ .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất