Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Beaver Brothers

Tags: bóng bay, đường phố, bán hàng, bạo lực, khiêu vũ, giải cứu, xe mô tô, tấn công, trốn tránh, hành động, phiêu lưu


To complete each level collect all the red bricks. Mouse for movement. Left click to jump.
để Hoàn Thành Mỗi Cấp độ Thu Thập Tất Cả Những Viên Gạch đỏ .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất