Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Beach Skills Soccer

Tags: da bong, bóng đá, thể thao, quảng cáo, quả banh, tung hứng


In this game of extreme keepy-ups the aim is to juggle the ball in ever more extreme ways in an attempt to impress the crowd and watching football agent. As well as increasingly complex tricks the player gets the chance to launch a kick into orbit. Mouse key / Arrow keys - To play the game.
Trong Trò Chơi Này Cực Kỳ Keepy -up Mục đích Là để Tâng Bóng Theo Những Cách Cực đoan Hơn Bao Giờ Hết Trong Một Nỗ Lực để Gây ấn Tượng Với đám đông Và Xem đại Lý Bóng đá .
In this game of extreme keepy-ups the aim is to juggle the ball in ever more extreme ways in an attempt to impress the crowd and watching football agent. As well as increasingly complex tricks the player gets the chance to launch a kick into orbit.
In this game of extreme keepy-ups the aim is to juggle the ball in ever more extreme ways in an attempt to impress the crowd and watching football agent. As well as increasingly complex tricks the player gets the chance to launch a kick into orbit.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất