Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Barbarian Warrior

Tags: danh nhau, hanh dong, đánh bom, giáo dục, nấu ăn, trang phục, trực thăng, khủng bố, vẽ tranh, đường phố, chiến đấu, hành động, thanh kiếm, bạn gái


Introduction game Barbarian Warrior:
The Evil Sorcerer Drax has abducted the Princess to satiate his nefarious desires. A powerful warrior is sought to vanquish Drax's demonic guardians and free the Princess.
Guide:
Use arrow keys to move and space bar to attack.
The Evil Sorcerer Drax has abducted the Princess to satiate his nefarious desires. A powerful warrior is sought to vanquish Drax's demonic guardians and free the Princess.
Chỉ dẫn:
Use arrow keys to move and space bar to attack.
Drax Phù Thủy ác đã Bắt Cóc Công Chúa để ăn Cho No Ham Muốn Bất Chính Của Hắn .
The Evil Sorcerer Drax has abducted the Princess to satiate his nefarious desires. A powerful warrior is sought to vanquish Draxs demonic guardians and free the Princess.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất