Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bảo vệ nông trại

Tags: chiến thuật, phòng thủ, nông trại, hành động


BẠN LÀ MỘT CHỦ NÔNG TRẠI ĐANG CỐ GẮNG ĐỂ HOÀN THÀNH ĐƠN ĐẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA KHÁCH. TUY NHIÊN RẤT NHIỀU LOÀI VẬT MANG DỊCH HẠI ĐANG TRÀN QUA NÔNG TRẠI CỦA BẠN, HÃY TIÊU DIỆT CHÚNG THEO CÁCH CỦA CHÍNH BẠN VỚI CÁC THÁP PHÁO NHÉ.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Bạn là một chủ nông trại đang cố gắng để hoàn thành đơn đặt hàng nông sản của khách. Tuy nhiên rất nhiều loài vật mang dịch hại đang tràn qua nông trại của bạn, hãy tiêu diệt chúng theo cách của chính bạn với các tháp pháo nhé.

Sử dụng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất