Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bảo vệ màu xanh

Tags: bảo vệ thực vật, quốc phòng, hành động, phòng thủ


GAME BẢO VỆ MÀU XANH BẢO VỆ KHU VƯỜN CỦA BẠN, CHỐNG LẠI NHỮNG QUÁI VẬT XÂM LƯỢC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TỪ NHỮNG CÂY CỐI TRONG KHU VƯỜN CỦA BẠN. "BẢO VỆ MÀU XANH" LÀ MỘT TRÒ CHƠI PHÒNG THỦ ĐẦY MÀU SẮC HÀI HƯỚC VÀ THÔNG MINH. TRONG GAME BẠN CÓ THỂ THIẾT KẾ NHỮNG CON ĐƯỜNG RIÊNG CỦA BẠN VỚI CÁC ĐỘI QUÂN PHÒNG NGỰ. SẮP XẾP CÁC CỬA RA VÀO ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG LŨ QUÁI VẬT XÂM LƯỢC.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Bảo vệ khu vườn của bạn, chống lại những quái vật xâm lược bằng cách xây dựng quân đội từ những cây cối trong khu vườn của bạn. "Bảo vệ màu xanh" là một trò chơi phòng thủ đầy màu sắc hài hước và thông minh. Trong game bạn có thể thiết kế những con đường riêng của bạn với các đội quân phòng ngự. Sắp xếp các cửa ra vào để đánh lạc hướng lũ quái vật xâm lược.

Điều khiển: Sử dụng  để chọn và xây dựng đơn vị của bạn.


Protect the flora against the invading monsters by building your army of plants. Green protector is a colorful, funny and clever defence game in which you can design your own path with defence units. Juggle the exit gates to confuse the incoming monsters. Mouse - Deploy Plants. 1-8 - Build Guards. Q,W,E,R - Build Traps. A,S - Build Crops. Z - Upgrade Selected Crops. Z - Sell.
Bảo vệ thực vật chống lại quái vật xâm lược bằng cách xây dựng quân đội của bạn của các nhà máy. Bảo vệ màu xanh lá cây là một trò chơi phòng thủ đầy màu sắc, hài hước và thông minh mà bạn có thể thiết kế con đường riêng của bạn với các đơn vị quốc phòng. Sắp xếp các cửa ra nhầm lẫn giữa những con quái vật đến. Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Dàn trận diệt địch 116 (Green protector) tại website chơi game vui hay nhất.
Bảo Vệ Thực Vật Chống Lại Quái Vật Xâm Lược Bằng Cách Xây Dựng Quân đội Của Bạn Của Các Nhà Máy .
Protect the flora against the invading monsters by building your army of plants. Green protector is a colorful, funny and clever defence game in which you can design your own path with defence units. Juggle the exit gates to confuse the incoming monsters.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất