Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bảo vệ cứ điểm 2

Tags: bóng bay, trực thăng, trang phục, trượt ván, siêu nhân, tìm đường, khiêu vũ, tấn công, bảo vệ, hành động, quốc phòng


Cùng xây những họng pháo để bảo vệ cứ điểm của mình qua 50 bài chơi
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
Phòng Thủ Tháp đơn Giản Vừa Nhận được Rất Nhiều Phức Tạp Trong Phiên Bản Thứ Hai Này Mà Chắc Chắn Sẽ Là Một Khó Khăn để Cố Gắng đánh Bại , Do đó, Có Tất Cả Các Kinh Nghiệm Từ Các Trò Chơi đầu Tiên Và Tốt Nhất Của May Mắn Cho Bạn Trong Tháp Quốc Phòng Trò Chơi đơn Giản 2 .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất