Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Banana dash

Tags: bán hàng, đi bàn, ô tô, giả lập, kho báu, đánh nhau, súng đạn, giáo dục, thu thập các, trở ngại, hành động


Somersault, bounce, and fly through banana-laced obstacle courses.
Chỉ dẫn:
Arrow keys- To control the monkey.
Nhào Lộn , Trả Lại, Và Bay Qua Các Khóa Học Trở Ngại Chuối Tẩm .
Somersault, bounce, and fly through banana-laced obstacle courses.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất