Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bài trí vườn hoa 2

Tags: vườn hoa, bạn gái, chăm sóc thú


Bây giờ là thời điểm để bố trí lại khu vườn hoa của bạn - chúng đang sinh trưởng nhanh hơn bạn tưởng. Sắp xếp chúng thành một hàng có ít nhất 5 cây cùng loại để có được đất trống. Kích vào một ô để đánh cây lên, sau đó kích vào ô mà bạn muốn trồng lại. Trò chơi kết thúc khi khu vườn của bạn không còn chỗ trống.

Sử dụng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất