Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bậc Thầy Của Pháo đài

Tags: bảo vệ, chiến tranh, chiến đấu, quân đội, hành động, chiến thuật


Xây Dựng Hệ Thống Phòng Thủ Với Những Bức Tường , Chiến Sĩ, Và Các Khẩu Pháo Và Chuẩn Bị Cho đợt Khó Khăn Khác Nhau .
Take command of an 18th century European fortress and using stone walls, stout soldiers, powerful cannon and cunning traps to hold your blockhouse against waves and waves of attackers.
Build up defenses with walls, soldiers, and cannons and prepare for varying waves of difficulty.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất