Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Asteroid blaster

Tags: siêu nhân, trượt tuyết, đường phố, trí nhớ, trang phục, súng đạn, giáo dục, giáng sinh, không gian, shoot em lên, tàu vũ trụ, mouse skill, shoot em up, thể thao


Pick up fuel tanks on your way to increase fuel level and laser amount. Red ones give you only one laser shot while blue ones gives you 20 shots. Use the lasers to blast off asteroids. You will die if you will crash through the asteroid or if you run out of fuel so be careful in dodging asteroids.
Chỉ dẫn:
Mouse - To interact.
Thùng Nhiên Liệu Trên đường đến Tăng Mức Nhiên Liệu Và Lượng Laser .
Pick up fuel tanks on your way to increase fuel level and laser amount. Red ones give you only one laser shot while blue ones gives you 20 shots. Use the lasers to blast off asteroids. You will die if you will crash through the asteroid or if you run out of fuel so be careful in dodging asteroids.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất