Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Art of War DX

Tags: hanh dong, danh nhau, tấn công, bán hàng, bong bóng, tương tác, súng đạn, siêu nhân, tìm và diệt, trí nhớ, chiến tranh, chiến đấu, hành động, quân đội, quốc phòng


Defend the last Alaskian outpost from the Russians Use mouse to interact, and aim and shoot.
Defend the last Alaskian outpost from the Russians
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển, and aim and shoot.
Lựa chọn các thành viên trong đội và giành chiến thắng truớc đối thủ theo chiến thuật của riêng bạn. Have fun!
Chỉ dẫn:
Chơi theo hướng dẫn của game.

Bảo Vệ Tiền đồn Cuối Cùng Alaskian Từ Nga
Defend the last Alaskian outpost from the Russians
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất