Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Anh hùng Asin 3

Tags: thiếu nhi, trẻ em, siêu nhân


Asin, người anh hùng vĩ đại nhất của thần thoại Hy Lạp. Ngay khi mới sinh ra, Asin đã được mẹ là nữ thần Thê-mít đem nhúng vào dòng sông ở âm phủ, chính vì thế chàng có một thân hình mình đồng, da sắt. Bạn sẽ tiếp tục vào vai anh hùng Asin, hãy thể hiện sức mạnh, tinh thần dũng cảm đúng như những gì truyền thuyết để lại.

Sử dụng  để di chuyển,  nhảy,  thủ,  tấn công,  đá,  tạm dừng.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất