Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Amphibious Challenge

Tags: dua xe, mouse skill, cân bằng, lái xe, xe hơi, xe ôtô, thể thao, đua xe


Choose between Jeremy’s Toybota, Richard’s Damper Van or that Herald sailing boat thing James manage to sink within seconds, then try to float your way to France. It’s as simple as that… isn’t it? This game is played with mouse only.
Lựa Chọn Giữa Jeremyâ € ™ S Toybota , Richardâ € ™ S Van điều Tiết Van Hoặc Những Chiếc Du Thuyền Báo Trước Thuyền James điều Quản Lý để Chìm Trong Vòng Vài Giây , Sau đó Thử Thả Nổi Theo Cách Của Bạn để France .
Choose between Jeremyâââ??‰â??¢s Toybota, Richardâââ??‰â??¢s Damper Van or that Herald sailing boat thing James manage to sink within seconds, then try to float your way to France. Itâââ??‰â??¢s as simple as thatâââ??¬Ã?¦ isnâââ??‰â??¢t it?
Choose between Jeremys Toybota, Richards Damper Van or that Herald sailing boat thing James manage to sink within seconds, then try to float your way to France. Its as simple as that… isnt it?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất