Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Amorphous

Tags: đi bàn, ma quỷ, tìm và diệt, bán hàng, bong bóng, nảy bật, siêu nhân, trang phục, kinh điển, vui nhộn


Go around chopping things with your big knife.
Chỉ dẫn:
Mouse- To move, left click to attack.
Space bar- Pause.
N- Change song.
X- Quit current game.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất