Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ambulance rush

Tags: kho báu, xe tải, giáo dục, băng giá, trái cây, đánh nhau, giáng sinh, súng đạn, hành động


Ambulance Rush - Help doctors to catch as many insane dudes as possible. In order to complete this mission you can crash everything you see.
Chỉ dẫn:
Use the arrow keys to drive and space bar to change direction.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất