Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Aero chaos

Tags: chạy trốn, thăng bằng, đánh nhau, trượt ván, nhà hàng, bóng rổ, giáo dục, đánh bom, hành động


A side-scrolling arcade shooter with power-ups.
Chỉ dẫn:
Mouse=Movement
Hold Left Mouse Button=Shoot
Space=V Special Attack
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất