Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game A Kiss In A Hammock

Tags: thoi trang, mouse skill, ăn mặc, cậu bé, cô gái, vui vẻ, con trai, thay quần áo, vui nhộn, con gái, kinh điển


Romantic summer fashion game in which you'll be able to dress and comb and dye the hair of a girl who's reclining in a hammock. Once you've chosen the T-shirts and skirts, also choose the expression on her face to feel the emotions of a kiss: love, surprise, tenderness, etc. This game is played with mouse only.
Lãng Mạn Mùa Hè Trò Chơi Thời Trang , Trong đó Bạn Sẽ Có Thể ăn Mặc Và Chải Và Thuốc Nhuộm Tóc Của Một Cô Gái đang Ngả Trong Một Cái Võng .
Romantic summer fashion game in which you**ll be able to dress and comb and dye the hair of a girl who**s reclining in a hammock. Once you**ve chosen the T-shirts and skirts, also choose the expression on her face to feel the emotions of a kiss: love, surprise, tenderness, etc.
Romantic summer fashion game in which youll be able to dress and comb and dye the hair of a girl whos reclining in a hammock. Once youve chosen the T-shirts and skirts, also choose the expression on her face to feel the emotions of a kiss: love, surprise, tenderness, etc.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất