Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game 3d super snowboarder

Tags: giáng sinh, trang phục, tên lửa, chim cánh cụt, tìm đường, băng giá, xe tải, trượt tuyết, thể thao


Ride your snowboard down the mountain avoiding obstacles and performing tricks off jumps.
Chỉ dẫn:
Use arrow keys to snowboard.
Ride your snowboard down the mountain avoiding obstacles and performing tricks off jumps.
Ride your snowboard down the mountain avoiding obstacles and performing tricks off jumps.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất