Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game 3d shooter

Tags: giáng sinh, đánh nhau, nấu ăn, tìm đường, trái cây, đánh bom, kinh dị, chim cánh cụt, bắn giết, shoot em up, hành động


Shoot down the targets within a limited time.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse để điều khiển.
Shoot down the targets within a limited time.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất