Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Galactic Conflict

Tags: hanh dong, danh nhau, chữa cháy, hành động, không gian


Shoot them down with skills and talents in space. Arrow keys to move. Space bar to shoot. 1-3 to use special weapons.
Bắn Chúng Xuống Với Kỹ Năng Và Tài Năng Trong Không Gian.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất