Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Fugitive Takedown

Tags: hanh dong, dua xe, hành động, lái xe, đuổi theo, thể thao, đua xe


Chase the baddies in your car and run the thief's over. Left / Right Arrow key - Steer. X - Accelerate. Z - Brake / Reverse.
đuổi Theo Nhân Vật Phản Diện Trong Xe Của Bạn Và Chạy Kẻ Trộm Là Hơn .
Chase the baddies in your car and run the thief**s over.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất