Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Earth Defender

Tags: mouse skill, bảo vệ, hành động, đối kháng


Defend earth from asteroids with your rotating shield. Don't miss too many or we're all dead! Use Mouse to interact.
Bảo Vệ Trái đất Từ ​​tiểu Hành Tinh Với Lá Chắn Quay Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất