Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Duck Dodgers Planet 8 from Upper Mars: Mission 3

Tags: hanh dong, hành động


Find the martian's attack plan. Arrow Keys - Move. CTRL Key - Attack. Spacebar - Use Elevator.
Tìm Thấy Kế Hoạch Tấn Công Của Hỏa .
Find the martian**s attack plan.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất