Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Đấu sĩ thỏ

Tags: phiêu lưu, đi cảnh, võ sĩ, hành động


GAME KUNGFU VÕ SĨ THỎ MỘT TÊN BẠO CHÚA ĐIÊN CUỒNG ĐÃ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI TẤN CÔNG THÀNH PHỐ, HẮN DỰ ĐỊNH SẼ BIẾN NÓ THÀNH CĂN CỨ ĐỂ TẤN CÔNG NHỮNG NƠI KHÁC. TẠI ĐÂY CÓ HAI VÕ SĨ THỎ VỚI KUNGFU TUYỆT ĐỈNH ĐÃ ĐỨNG LÊN BẢO VỆ THÀNH PHỐ. CHÚNG TA CẦN GIÚP HỌ ĐÁNH BẠI TÊN BẠO CHÚA ĐỂ CỨU DÂN CHÚNG TRONG THÀNH PHỐ...ĐÂY LẢ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI NHẬP VAI ĐI CẢNH KHÁ HAY CỦA TRANG GAMEVH.COM.

Một tên bạo chúa điên cuồng đã lãnh đạo quân đội tấn công thành phố, hắn dự định sẽ biến nó thành căn cứ để tấn công những nơi khác. Tại đây có hai võ sĩ thỏ với kungfu tuyệt đỉnh đã đứng lên bảo vệ thành phố. Chúng ta cần giúp họ đánh bại tên bạo chúa để cứu dân chúng trong thành phố...

Điều khiển:

Player1:  di chuyển,  tấn công,  nhảy,  kỹ năng.

Player2:  di chuyển,  tấn công,  nhảy,  kỹ năng.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất