Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Cuộc chiến cuối cùng

Tags: trái cây, giả lập, súng đạn, thanh kiếm, kho báu, đi bàn, chế nhạo, cô tiên, bắn giết, máy bay, người ngoài hành tinh, shoot em up, trở ngại, bắn súng, bắn máy bay, thể thao


VÀO NĂM 2024, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU ĐÃ TÌM RA ĐƯỢC MỘT GIẢI PHÁP CỨU LOÀI NGƯỜI THOÁT KHỎI CHIẾN TRANH VÀ BỆNH TẬT HIỂM NGHÈO.  NHƯNG VÀO NĂM 2027, MỘT CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VÌ SAO XẢY RA. TỚI NĂM 2057, 30 NĂM KỂ TỪ KHI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BẮT ĐẦU CUỘC XÂM CHIẾM... NHỮNG CON ĐƯỜNG TRỞ NÊN HOANG TÀN KHI CHÚNG ĐI QUA. Ở ĐÓ VẪN CÒN DẤU TÍCH VỀ MỘT CUỘC CHIẾN KHÔNG NGỪNG MỆT MỎI CHỐNG LẠI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH VÌ MỤC ĐÍCH PHẢI CỨU ĐƯỢC NGƯỜI TRÁI ĐẤT.ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI GAME BẮN SÚNG BẮN MÁY BAY KHÁ HAY ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM

Vào năm 2024, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được một giải pháp cứu loài người thoát khỏi chiến tranh và bệnh tật hiểm nghèo.  Nhưng vào năm 2027, một cuộc chiến giữa các vì sao xảy ra. Tới năm 2057, 30 năm kể từ khi người ngoài hành tinh bắt đầu cuộc xâm chiếm... những con đường trở nên hoang tàn khi chúng đi qua. Ở đó vẫn còn dấu tích về một cuộc chiến không ngừng mệt mỏi chống lại người ngoài hành tinh vì mục đích phải cứu được người Trái đất. Trái đất chúng ta đã sẵn sàng cho một cuộc chiến cuối cùng này. Và bạn là người Trái đất, hãy nhanh tay kích chuột tiêu diệt những kẻ xâm chiếm đó!


Fly your jet fighter over rocks and mountains while shooting down alien space craft.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse để điều khiển.
Năm 2024, với sự đột phá của khoa học kỹ thuật đã giúp loài người chấm dứt chiến tranh và đẩy xa nghèo nàn lạc hậu. Tuy nhiên vào năm 2027, một trận chiến mới lại bắt đầu...Sau 30 năm ròng rã chiến đấu để chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh...Đây sẽ là trận đánh cuối cùng để chấm dứt chiến tranh. Số phận của loài người do bạn quyết định.
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
Bay Máy Bay Chiến đấu Của Bạn Trên đá Và Những Ngọn Núi Trong Khi Bắn Hạ Tàu Không Gian Ngoài Hành Tinh.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất