Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Circus death wheel

Tags: kinh dị, xếp hình, nhà hàng, trí nhớ, bóng bay, ma quỷ, tìm và diệt, khiêu vũ, hành động


Throw the knives as you pop the balloons, break locks, and more.
Chỉ dẫn:
Use mouse to throw the knives.
Ném Con Dao Như Bạn Pop Những Quả Bóng , Phá Vỡ ổ Khóa , Và Nhiều Hơn Nữa .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất