Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Canine Cruisers

Tags: dua xe, mouse skill, chướng ngại vật, con chó, xe hơi, động vật, đua xe, thể thao


In this game you participate in a car race that has dogs as drivers. You only interfere twice in the whole race, but your interferences influence the result dramatically. This game is played with mouse only.
Trong Trò Chơi Này Bạn Tham Gia Vào Một Cuộc đua Xe Mà Có Con Chó Như Là Trình điều Khiển .
In this game you participate in a car race that has dogs as drivers. You only interfere twice in the whole race, but your interferences influence the result dramatically.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất