Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Cánh Tay

Tags: chữa cháy, robot, thiếu nhi, trẻ em, siêu nhân


đây Là Một Trò Chơi đấm Bốc Robot Dựa Trên Trò Chơi Có Thể được Sử Dụng Ngoài Việc Nắm đấm đánh Bại Kẻ Thù, Nhưng Cũng Có Khả Năng Bắn .
This is a boxing game based robots, the game can be used in addition to fists beat the enemy, but also capable of firing.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất