Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bull Fighter

Tags: hanh dong, kinh dị, đánh nhau, thăng bằng, trang phục, tên lửa, bạo lực, vẽ tranh, cô tiên, hành động, máu me, thể thao, động vật


Introduction game Bull Fighter:
Here is your chance to test your bull fighting skills.
Guide:
Use arrow keys to move.
Here is your chance to test your bull fighting skills.
Chỉ dẫn:
Use arrow keys to move.
đây Là Cơ Hội Của Bạn để Kiểm Tra Kỹ Năng Chiến đấu Bò Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất