Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Boxing 2 x 2

Tags: chạy trốn, bắn tỉa, vẽ tranh, cô tiên, bóng rổ, giả lập, băng giá, quân đội, chữa cháy, hài hước, vui vẻ, thể thao


The inquisitive person battles box, between two against a two! Prepare for four-handed fisticuffs!
Chỉ dẫn:
Left/Right Arrow keys- To move Biff and chiff left and right.
V, B, N, M keys- To control their fists.
Spacebar- To protect the twin's faces.
K- Super Punch.
Người Tò Mò Hộp Trận Chiến , Giữa Hai Chống Lại Một Hai !
The inquisitive person battles box, between two against a two! Prepare for four-handed fisticuffs!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất