Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bồ câu tập bay

Tags: hanh dong, hành động, quốc phòng, kinh điển, nhanh tay


ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI NHANH TAY HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC NHIỀU BẠN CHƠI TRONG GAMEVH.COM. TRONG TRÒ CHƠI NÀY, BẠN SẼ GIÚP CHÚ CHIM BỒ CÂU BAY XA NHẤT CÓ THỂ.
Place turrets around two different maps as you blast away at the incoming enemy waves. This game is played with mouse only.
đặt Tháp Xung Quanh Hai Bản đồ Khác Nhau Như Bạn Blast đi Tại Các Sóng Của địch.
Tháp Ra Xung Quanh Hai Bản đồ Khác Nhau Như Bạn Blast đi Tại Các Sóng Của địch.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất