Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Bio Ball Boom

Tags: băng giá, trực thăng, khủng bố, nảy bật, trang phục, tên lửa, bóng bay, tấn công, hành động, phiêu lưu


Stop alien ball using laser!
Ngăn Chặn Bóng Người Nước Ngoài Sử Dụng Laser !
Stop alien ball using laser!
Aliens have left the bio balls and its up to you to destroy them. Using your bomb to split the bio balls into two until the get smaller and smaller and finally disappear. Just don’t get hit by the bio balls are youll lose a life.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất