Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Base Defense 2

Tags: mouse skill, ban sung, sniper, đánh nhau, xe mô tô, tàu thuyền, trang phục, khiêu vũ, nấu ăn, giả lập, khủng bố, bắn tỉa, hành động


It's your task to defend your base against attackers, they will get more health after each attack, shoot them for money to by some upgrades. Mouse - To aim / fire. Space -To buy. 1 , 2 - Change weapon. L - Change to laser.
It's your task to defend your base against attackers, they will get more health after each attack, shoot them for money to by some upgrades.
Chỉ dẫn:
Mouse - To aim / fire.
Space -To buy.
1 , 2 - Change weapon.
L - Change to laser.
Nhiệm Vụ Của Bạn để Bảo Vệ Cơ Sở Của Bạn Chống Lại Những Kẻ Tấn Công , Họ Sẽ Có được Sức Khỏe Hơn Sau Mỗi Cuộc Tấn Công , Bắn Chúng Cho Tiền để Một Số Nâng Cấp .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất