Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Bad Dudes Vs. Bin Laden

Tags: bin laden, mouse skill, kinh điển, nhanh tay


Osama Bin Laden has been captured. Are you a bad enough dude to kick his ass?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất