Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Back to the Future: Clock Tower Scene

Tags: dua xe, chướng ngại vật, phiêu lưu, xe hơi, hành động


Help Martin drive along the obstacles as fast as you can to reach the lightning strike in clock tower, hurry the time is running if you can't beat the time you must trap in the past. Use arrow keys to drive.
Giúp Lái Xe Martin Cùng Những Trở Ngại Như Nhanh Như Bạn Có Thể để đạt được Sét đánh Trong Tháp đồng Hồ , Nhanh Thời Gian đang Chạy Nếu Bạn Không Thể đánh Bại Thời Gian Bạn Phải Bẫy Trong Quá Khứ.
Help Martin drive along the obstacles as fast as you can to reach the lightning strike in clock tower, hurry the time is running if you can**t beat the time you must trap in the past.
Help Martin drive along the obstacles as fast as you can to reach the lightning strike in clock tower, hurry the time is running if you cant beat the time you must trap in the past.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất