Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Aster Blaster

Tags: danh nhau, hanh dong, giải cứu, siêu nhân, bắn tỉa, tìm đường, đánh bom, khiêu vũ, trượt ván, trái cây, bắn em lên, chiến đấu, di chuyển phía, hành động, siêu anh hùng


Introduction game Aster Blaster:
When Nero the Hero tried to play a game of cat and mouse with some aliens - he lost big time. But will his wife, Aster Blaster, be able to save him with her laser-like eyes?
Guide:
Use arrow keys to move and space bar to shoot.
When Nero the Hero tried to play a game of cat and mouse with some aliens - he lost big time. But will his wife, Aster Blaster, be able to save him with her laser-like eyes?
Chỉ dẫn:
Dùng arrow keys to move and space bar to shoot.
Khi Nero Anh Hùng đã Cố Gắng để Chơi Một Trò Chơi Của Mèo Và Chuột Với Một Số Người Ngoài Hành Tinh - ông đã Mất Thời Gian Lớn .
When Nero the Hero tried to play a game of cat and mouse with some aliens - he lost big time. But will his wife, Aster Blaster, be able to save him with her laser-like eyes?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất