Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Anh hùng tí hon

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


GAME "ANH HÙNG TÍ HON" LÀ TRÒ CHƠI GAME FLASH NẰM TRONG MỤC GAME CHIẾN THUẬT VỀ DÀN TRẬN CỦA GAMEVH.COM. TRONG GAME NÀY BẠN PHẢI SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT VÀ CÁC ANH HÚNG NHỎ TUỔI HỢP LÝ ĐỂ ĐÁNH BẠI LŨ YÊU QUÁI TẤN CÔNG DÂN LÀNG CỦA VƯƠNG QUỐC BẠN.
Hire famous 12 heroes to fight along your side to find big scary Dragon and kill him. Shop for rare Artefacts that will help you to overcome horde of enemies.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất