Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Alien Hominid

Tags: hanh dong, ô tô, bóng bay, băng giá, nảy bật, nhà hàng, xe tải, trượt tuyết, bán hàng, hành động, phiêu lưu


NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH HOMINID VỪA ĐÁP XUỐNG TRÁI ĐẤT THÌ LẬP TỨC BỊ CÁC NHÀ CHỨC TRÁCH PHÁT HIỆN VÀ ÂM MƯU BẮT CẬU ...
Our UFO has crash landed, and the FBI is out to get you! Time to take them out! Use the arrows to run around and aim your gun. The 'a' key shoots and the 's' key jumps when jumping over an enemy, press DOWN and 's' to do a freak attack!
Bạn sẽ đóng vài một anh hùng phải băn hạ các UFO. Bạn đã sẵn sàng?
Chỉ dẫn:
Sử dụng:- Phím mũi tên để di chuyển.- Phím A, S để bắn
Our UFO has crash landed, and the FBI is out to get you! Time to take them out!
Your UFO has crash landed, and the FBI is out to get you! Time to take them out! A very well done port of the original console system with great music and hand drawn animation. Power-ups and multi-levels make this a really enjoyable game. Hint: when jumping over an enemy, press DOWN and S key to do a freak attack!
Our UFO has crash landed, and the FBI is out to get you! Time to take them out!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất