Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game 299: The Lost Spartan

Tags: beat em up, hành động, đánh nhau


The lost Spartan must do battle alone and face his Persian enemies.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất