Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game 12Days

Tags: sniper, thiếu nhi, trẻ em, hoạt hình


Play as a hired killer and shoot using your sniper rifle
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất