\ Game Vui Hay Nhất

Game Môtô địa hình rừng 2

Giới thiệu về trò chơi Game Môtô địa hình rừng 2

Mô tô thử thách địa hình rừng. Sử dụng bàn phím mũi tên để điều khiển

Video hướng dẫn chơi game


Lầm

Tiết sinh vật
- Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì !
- Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ !
- Cô: !?!?