\ Game Vui Hay Nhất

Game Môtô địa hình rừng 2

Giới thiệu về trò chơi Game Môtô địa hình rừng 2

Mô tô thử thách địa hình rừng. Sử dụng bàn phím mũi tên để điều khiển

Video hướng dẫn chơi game


Đề phòng

- Cậu đi đâu mà cứ ôm khư khư cái radio vậy?
- Vợ chồng mình cãi nhau, và mình quyết định bỏ nhà ra đi.
- Hẳn cái radio là tài sản duy nhất mà cô ta chia cho cậu?
- Không, mình đề phòng khi cô ta nhắn tin trên đài tìm người lạc.