\ Game Vui Hay Nhất

Game Metal Wrath Global

Giới thiệu về trò chơi Game Metal Wrath Global

Introduction game Metal Wrath Global:
Humanity has itself in allowing the machines to take over. Now it's time to regroup and get things back to normal.
Humanity has itself in allowing the machines to take over. Now it's time to regroup and get things back to normal.
Chỉ dẫn:
Arrow keys - To move.
A - To shoot.
E and R - Special 1 and 2.
F - Repair Shield.
Đã đến lúc con người chúng ta tận dụng một cách triệt để các ứng dụng khoa học kỹ thuật để thay thế cho lao động chân tay. Hãy tái thiết lập lại hệ thống và đưa mọi thứ vào quy trình chuẩn vốn có của nó
Chỉ dẫn:
Dùng các phím mũi tên để di chuyển. Ấn phím A để tấn công
Nhân Loại Trong Việc Cho Phép Các Máy để Tiếp Nhận .
To be added

Cứ tưởng gạt tàn.

Có người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án. Lý do mà ông ta đưa ra để ly dị vợ rất đơn giản: bà vợ có thói quen hút thuốc trên giường.
Quan toà hỏi:Tại sao ông lại muốn ly dị?
- Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.
- Thế thì có sao?
- Nhưng cô ta cứ nghĩ tai tôi là cái gạt tàn thuốc .

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Ở giữa hai chân
- Cứ bảo tuổi “Sửu”
- Trả ơn con lợn..

Chức to lắm…

 
Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại nói rằng :
-Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng :
-Gã đi xe chức to lắm, tao không dám bắt!
-Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
-Tao không biết, nhưng đến Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì…