\ Game Vui Hay Nhất

Game Lính chắn mìn

Giới thiệu về trò chơi Game Lính chắn mìn

Lính chắn mìn không để mìn lọt qua phía mình. Sử dụng bàn phím mũi tên để chơi

Video hướng dẫn chơi game


Ai nịnh ai?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.