\ Game Vui Hay Nhất

Game Vindex Gladiator

Giới thiệu về trò chơi Game Vindex Gladiator

Fight enemies in RPG turn style attacks as you manage your health and who you attack. Use mouse to play the game.
Destroy all Challengers and become the Gladiator Champion. Right Arrow - Move Right. Left Arrow - Move Left. Up Arrow - Jump. Spacebar - Swing Weapon. M - Use The Mace. N - Use the Sword.
You are in the arena with fellow gladiators and tigers. Last one standing wins. Controls are in the game.
Tiêu Diệt Tất Cả đối Thủ Và Trở Thành Nhà Vô địch đấu Sĩ .

Cà chua và dừa

- Hùng: Mũi của cậu giống như quả cà chua, xấu lắm. Phải mũi dọc dừa như tớ mới đẹp
- Dũng: Ừ, đúng rồi, nhưng "nước dừa" đang chảy kìa!
- Hùng: !?!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Giảm cơn giận..
- Sơ suất
- Linh cảm mẹ chồng…

Chắc chắn sai

Một người bị quấn băng từ đầu đến chân, nằm trong bệnh viện, bên cạnh là đủ thứ máy theo dõi. Tuy còn rất yếu, nhưng anh ta vẫn cố gắng viết một lá thư như sau: "Kính gửi nhà xuất bản XYZ, trong quyển sách Tự học nhảy dù do nhà xuất bản ấn hành, trang thứ 13 dòng thứ 3 từ trên xuống, chắc chắn có chỗ in sai".