\ Game Vui Hay Nhất

Game Cân Bằng

Giới thiệu về trò chơi Game Cân Bằng

Di Chuyển Các Khối Màu Xanh đối Với Một Màu Xanh Lá Cây Bằng Cách đẩy Nó Với Dấu Chấm Màu Xanh Của Bạn.
Hướng Dẫn Các Khuôn Mặt Khối Lập Phương Màu Xanh để Mục Tiêu!
Push the blue block to the green block to get to the next stage.
Move the blue block towards the green one by pushing it with your blue dot. The levels will slightly increase in difficulty as you progress. Lava, bumpers and pitfalls will appear and challenge your mouse/finger skills!

Nấm và cà phê..

 
- Thưa giáo sư, có phải tất cả các loại nấm đều có thể ăn được nếu ta biết cách chế biến?
- Đúng, tất cả đều ăn được, nhưng đối với một số loại có lẽ chỉ có thể ăn một lần thôi.

Một vị khách trong một nhà trọ hạng 3 nói với chủ quán:
- Sau cốc cafe tối qua của anh tôi không tài nào ngủ được!
- Cafe đặc thế cơ à?
- Không, vì cả đêm qua tôi ở ngoài tollet thì sao mà ngủ được.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Vova thi học kỳ
- Sợ không kham nổi phần thưởng
- Đếm cũng được

Hướng dẫn chơi game Game Cân Bằng

Trò Chơi Này được Chơi Với Con Chuột Duy Nhất .
Trò Chơi Này được Chơi Với Con Chuột Duy Nhất .
This game is played with mouse only.

Bố Buồn Vì Con Có Khả Năng Ngoại Cảm

- Bố thật không ngờ con lại thi trượt kỳ này.

Cậu con trai tỉnh queo:

- Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt bố ạ.

- Khả năng gì vậy?

- Ngoại cảm, thưa bố.

- Là thế nào, con nói cụ thể hơn được không?

- Con biết trước là thế nào con cũng thi trượt ạ.

- !?!