\ Game Vui Hay Nhất

Game Tinh mắt tìm vật kiểu 403 - book of 1000 stories

Giới thiệu về trò chơi Game Tinh mắt tìm vật kiểu 403 - book of 1000 stories

Khi Donna còn rất trẻ, cô đã được nghe mỗi đêm một câu chuyện khác nhau từ ông nội của mình. Ông biết nhiều câu chuyện và Donna thích rất nhiều những câu chuyện kể lại tuyệt vời từ ông nội của mình. Một ngày, cô hỏi ông nội của cô, nơi nào mà ông có được tất cả những câu chuyện và ông đã trả lời cô rằng những câu chuyện từ quyển sách lớn với 1000 câu chuyện. Đó là một câu trả lời có thể chấp nhận nhưng cái gì mà ở lại trong tâm trí của mình cho tất cả những năm này là những câu chuyện về các sao lùn hóa đá và kho tàng vĩ đại của họ. Họ đã đánh cắp các kho báu từ nữ hoàng và một khi cô ấy biết về điều đó, sự đặt một câu thần chú vào chúng và biến họ thành đá. Câu chuyện nói rằng sau khi họ đã biến thành đá, kho báu chưa được khám phá ở lại trong một thời gian dài. Đây có thể là một câu chuyện như mọi câu chuyện khác nhưng Donna luôn tin rằng có một cái gì đó thực sự về nó nên cô đã quyết định đi tìm kho báu của các sao lùn hóa đá và khám phá ra nếu câu chuyện này là thực sự đúng. Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Tinh mắt tìm vật kiểu 403 (Book of 1000 stories) tại website chơi game vui hay nhất.

Dân giần quan..

Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngay, thấy quan đã ác lại hay ăn tiền, cứ có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc xì tiền ra mới thôi.
Một hôm, rỗi rãi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau, nói xấu quan. Một anh bảo:
- Ác thế thì có ngày dân nó quật lại cho mà xem! 
Quan quán quạt chi quàn quan
Dân dấn dận chi dần dân Quan là quan, quan quàn dân
Dân là dân, dân giần quan.
Chẳng ngờ quan đi qua nghe được trợn mắt hỏi:
- Bay nói gì thế? 
Anh kia nói chữa:
- Bẩm quan, con bảo: “Quan quản dân, dân… cần quan. Không có quan thì ai cai trị dân”.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Rất thông minh..
- Tự động hoá.
- Thử nghiệm vợ…

Phải bằng hai..

Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
- Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
- Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
-Thầy lý: Xòe mười đầu ngón tay ra và nói “Nhưng mà nó phải bằng hai mày..”