\ Game Vui Hay Nhất

Game The Lord of the Harpoon

Giới thiệu về trò chơi Game The Lord of the Harpoon

Feed your wife and don't let her die in starvation! LEFT and RIGHT ARROW keys to move boat left and right UP and DOWN ARROW keys to angle harpoon SPACE or Left click to shoot
Feed your wife and don't let her die in starvation!
Chỉ dẫn:
LEFT and RIGHT ARROW keys to move boat left and right UP and DOWN ARROW keys to angle harpoon SPACE or Left click to shoot
Nuôi Vợ Của Bạn Và Không để Cho Cô ấy Chết Trong Nạn đói!

Nguyên nhân

- MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy
- TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!
- MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi
- TVH: (Xách dép)

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Ngày cưới … đừng vội…
- Khoai to không lo chết đói
- Đơn giản vì không hiểu

Hướng dẫn chơi game Game The Lord of the Harpoon


En

Ngâm bằng gì?

Khách hàng hỏi người bán:
- Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?
- Bằng tắc kè.
- Rượu rắn?
- Ngâm bằng rắn.

- Rượu sâm?
-Ông này hỏi buồn cười nhỉ.
- Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.
- Vậy rượu Na-pô-lê-ông?
- !!!