\ Game Vui Hay Nhất

Game The Call

Giới thiệu về trò chơi Game The Call

Here comes the action priest! Jump on the pillars and throw holy water at the evil ones. Arrows Keys - Walk / Duck / Climb on candlesticks, Spacebar - Jump. CTRL - Throw holy water.
Here comes the action priest! Jump on the pillars and throw holy water at the evil ones.
Chỉ dẫn:
Arrows Keys - Walk / Duck / Climb on candlesticks,
Spacebar - Jump.
CTRL - Throw holy water.
ở đây Có Linh Mục Hành động !

Chắc chắn sai

Một người bị quấn băng từ đầu đến chân, nằm trong bệnh viện, bên cạnh là đủ thứ máy theo dõi. Tuy còn rất yếu, nhưng anh ta vẫn cố gắng viết một lá thư như sau: "Kính gửi nhà xuất bản XYZ, trong quyển sách Tự học nhảy dù do nhà xuất bản ấn hành, trang thứ 13 dòng thứ 3 từ trên xuống, chắc chắn có chỗ in sai".

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Lạc quan
- Lào..
- Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu…

Mù hay không?

Một cầu thủ đi về phía trọng tài và hỏi:
- Tôi có thể nói rằng ông là thằng mù không?
- Nếu anh nói thế tôi sẽ đuổi anh ra khỏi sân ngay lập tức!
- Nếu vậy, tôi sẽ không nói điều đó với ông nữa.